ร้านอาหารญี่ปุ่นกิวจัง มี 3 สาขา ในจังหวดเชียงใหม่

 

ร้านอาหารญี่ปุ่นกิวจัง สาขา 1

77/2 ถ.คชสาร ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

โทร : 053-284-626-7, 085-718-8455

Fax : 053-284-627

Mail : tippawan@grilljung.com

แผนที่

 

 

ร้านอาหารญี่ปุ่นกิวจัง สาขา 2

201/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

โทร : 053-283-401-2, 085-718-8455

Fax : 053-283-402

Mail : tippawan@grilljung.com

แผนที่

 

 

ร้านอาหารญี่ปุ่นกิวจัง สาขา 3

229/29-31 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทร: 053-142547, 053-142548

Mail : tippawan@grilljung.com

แผนที่

 

 

 

จากสาขา 1 ไปสาขา 2, จากสาขา 2 ไปสาขา 3

 

 

                                                                                                                                                                                                          © 2014 บริษัท เชียงใหม่ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด